ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Biofiltry Stork

BIOFILTRY STORK

ZASADA DZIAŁANIA BIOFILTRÓW STORK:

Skutkiem ubocznym funkcjonowania wielu instalacji przemysłowych, jak i komunalnych są gazy, zawierające wiele lotnych związków, bakterii, zarodników i wirusów. Tego rodzaju emisja zanieczyszczeń jest nie tylko uciążliwa dla otoczenia – ze względu na nieprzyjemne wrażenia olfaktoryczne – ale także szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Rozwiązaniem tego problemu może być odprowadzenie strumienia zanieczyszczonych gazów do instalacji, w której nastąpi ich deodoryzacja. Jako firma EkoNorm oferujemy instalację biofiltrów usługi związane z ich konserwacją oraz serwisowaniem. Współpracujemy z renomowaną niemiecką firmą Störk Umwelttechnik GmbH, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i budową instalacji do usuwania odorów.

Czym jest biofiltracja?

Biofiltracja jest biologiczną metodą, która umożliwia oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych związków węgla, siarki i azotu, takich jak amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe itp.. Sposób ten znajduje wykorzystanie w przypadku usuwania nieprzyjemnego zapachu i szkodliwych substancji z gazów odlotowych.

Jak przebiega proces biofiltracji?

Na potrzeby biofiltracji wykorzystuje się właściwie dobrane szczepy mikroorganizmów zasiedlających odpowiednio przygotowane złoże filtracyjne pochodzenia roślinnego. Gazy nasycone zanieczyszczeniami, kondycjonowane do odpowiednich parametrów (szczególnie dotyczy to wilgotności i temperatury), przechodzą przez złoże biofiltra. Jeżeli w gazach odlotowych sumaryczny ładunek zanieczyszczeń jest zbyt duży lub zawartość jednej substancji przekracza wartości uznawane za dopuszczalne, ich redukcję należy przeprowadzić przed doprowadzeniem strumienia gazów do złoża filtracyjnego (np. w celu neutralizacji H2S, zaleca się stosowanie płuczki chemicznej lub biopłuczki). Proces oczyszczania rozpoczyna się od wniknięcia substancji gazowych w mokre środowisko złoża. Następnie rozpuszczone składniki zostają przyswojone przez bakterie obecne w złożu biofiltra. Poprzez przemianę materii zasiedlonych w biofiltrach mikroorganizmów następuje przemiana toksycznych, złowonnych substancji na nieszkodliwe, neutralne w zapachu związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla i woda H2O i CO2.

Jak działają biofiltry belflor®?

Ochrona środowiska jest bardzo ważna i każdy zakład przemysłowy powinien podejmować szeroko zakrojone działania mające na celu minimalizowanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym tych przedostających się do powietrza. Biofiltry belflor® usuwają odory z powietrza odlotowego w naturalny i ekologiczny sposób, który polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do usuwania substancji rozpuszczalnych w wodzie. W odróżnieniu od procesów termicznych biofiltry belflor® nie wymagają nakładu energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Zanieczyszczenia są utleniane za pomocą tlenu zawartego w powietrzu tak, aby mikroorganizmy mogły je wykorzystać jako źródło pożywienia i energii, zatem proces nie powoduje emisji wtórnych szkodliwych dla klimatu.

Zanieczyszczone powietrze odlotowe jest nawiewane do biofiltra wypełnionego materiałem filtracyjnym, w którym żyją mikroorganizmy. Substancje przeznaczone do oczyszczenia w biofiltrze są absorbowane na powierzchni materiału filtracyjnego pochodzenia roślinnego, w którym – w kontrolowanych warunkach wilgotności pH, czasu kontaktu oraz ilości składników odżywczych są usuwane przez mikroorganizmy. Skuteczność biofiltra jest uzależniona od rodzaju mikroorganizmów. Równie ważny jest skład materiału filtracyjnego, stanowiącego istotne środowisko dla mikroorganizmów. Firma Stork posiada wieloletnie doświadczenie i zaplecze techniczne, pozwalające na instalowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów i spełniających różnorodne wymogi. Störk jest również twórcą innowacyjnych rozwiązań stosowanych w obecnie instalowanych urządzeniach. Rozwiązania te są chronione patentami na terenie całej Europy.

Należą do nich:

 • Biofiltry belflor® (belflor®open, belflor®case, belflor®boxed, belflor®duo-open, belflor®duo-case);
 • Płuczki (chemiczne; mechaniczne – w zależności od przepływu wody płuczki prądowe i płuczki przeciwprądowe; belflor®bioskruber H2S);
 • Rusztowanie dla dystrybucji powietrza w biofiltrach (ROST-CAB, ROST-WEI);
 • Złoże biologiczne (belflor®Wood Root, belflor®Wood Chips, belflor®Kokosmix, belflor®Active Mixing, belflor®Biomix)

Instalacje oczyszczania powietrza powstają w wielu miejscach na całym świecie, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dubaju, Portugalii, Turcji, Grecji, Norwegii, Iranie, Malezji, Szwecji, Finlandii, Martynice, Polsce, Rumunii, Francji, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Chorwacji, Bułgarii, czy we Włoszech. Wykorzystanie mikroorganizmów w biofiltrach belflor® pozwala na usuwanie odorów bez konieczności stosowania związków chemicznych, co znacznie obniża koszty działania instalacji. Dzięki kompaktowej budowie urządzeń możliwa jest szybka rozbudowa i dostosowanie do wymaganych parametrów. Niewielkie urządzenia są gotowe do użytku po dostarczeniu i krótkiej instalacji, większe są budowane na miejscu.

Rodzaje biofiltrów Stork

W zależności od potrzeb, specyfiki funkcjonowania zakładu i wpływu, jaki wywiera on na środowisko, wybierać można spośród różnych rodzajów biofiltrów, takich jak np.:

Biofiltry otwarte (belflor®open)

Stosowane do oczyszczania dużych ilości powietrza (od 5.000 m³/h). Oczyszczone powietrze przepływa równomiernie przez całą powierzchnię biofiltra. Warunki pogodowe mogą mieć wpływ na biofiltr, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę te warunki podczas projektowania i użytkowania biofiltrów.

Instalacja składa się z: wentylatora, skrubera, biofiltra oraz systemu sterowania i regulacji. Dzięki dużej wszechstronności systemu urządzenia mogą być instalowane w różnych konfiguracjach, zależnie od dostępności miejsca. Biofiltry wykonane ze ścian typu “sandwich panels”, mogą być rozszerzone o kolejne moduły w razie konieczności.

W projektowaniu biofiltrów wykorzystuje się oparte na unijnych dyrektywach opracowania stowarzyszenia niemieckich inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure) oraz przepisy i normy związane z ochroną środowiska, a w szczególności:

 • wytyczne VDI 3477: “Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych i powietrza odlotowego. Biofiltr”;
 • zbór reguł ATV-DVWK – “Materiały pomocnicze. Zmniejszanie emisji substancji zapachowych (odorantów) czy oczyszczalni ścieków”;
 • TA Luft 2002 – “Techniczne wskazówki dla utrzymania czystości powietrza w warunkach zakładowych”.

Biofiltry zamknięte (belflor®case)

Pokrywa chroni proces biologiczny wewnątrz komór reakcyjnych przed zmiennymi warunkami pogodowymi. Proces usuwania zanieczyszczeń można zatem kontrolować. Czyste powietrze jest usuwane przez komin, co pozwala na wykonanie pomiarów emisji.

Czyste powietrze pochodzące z komór rekreacyjnych, prawie pozbawione cząstek, może być doprowadzone do wymiennika ciepła, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie tej energii; dzięki aktywności biologicznej w komorze reakcyjnej następuje wzrost ciepła w czystym powietrzu.

Zalety:

 • Brak ograniczeń ilości powietrza;
 • Warunki pogodowe nie wpływają na funkcjonowanie biofiltra;
 • wysoka zdolność degradacji;
 • Jednolity kierunek przepływu powietrza.

Biofiltry kontenerowe (belflor®boxed)

Biofiltry kontenerowe to kompaktowe urządzenia do oczyszczania powietrza w ilości do 5.000 m³/h. Wszystkie komponenty; wentylator, płuczka i system sterowania, są umieszczone wewnątrz kontenera, co zabezpiecza je przed działaniem czynników atmosferycznych i równocześnie pozwala ograniczyć emitowany hałas.

Zalety:

 • Objętość powietrza do 5.000 m3/h;
 • Pracuje w każdych warunkach pogodowych;
 • Biofiltr wykonany z materiałów odpornych na korozję (PE);
 • Możliwość układania w stos (stal);
 • Zintegrowane pomieszczenie na technikę;
 • Standardowe przygotowanie do instalacji;
 • Jednolity kierunek przepływu powietrza;
 • Krótki czas budowy.

Biofiltry belflor®duo-open

Ten rodzaj biofiltra składa się z dwóch analogicznych komór. Wymiana złoża biofiltracyjnego może mieć miejsce również w czasie, gdy instalacja jest włączona. Podczas napełniania jednej komory, cała objętość powietrza może całkowicie przepłynąć przez drugą komorę.

Zalety:

 • Brak ograniczeń ilości powietrza;
 • Najlepsze osiągnięcia;
 • Najlepszy stosunek ceny do wydajności.

Biofiltry belflor®duo-case

Ten rodzaj biofiltra składa się z dwóch analogicznych komór. Wymiana złoża biofiltracyjnego może mieć miejsce również w czasie, gdy instalacja jest włączona. Podczas napełniania jednej komory, cała objętość powietrza może całkowicie przepłynąć przez drugą komorę. W przypadku braku miejsca obie komory reakcyjne mogą być umieszczane jedna nad drugą.

Zalety:

 • Brak ograniczeń ilości powietrza;
 • Najlepsze osiągnięcia;
 • Warunki pogodowe nie wpływają na funkcjonowanie biofiltra;
 • Wysoka zdolność degradacji;
 • Jednolity kierunek przepływu powietrza.

Biofiltry wielostopniowe

Stosowane do usuwania siarkowodoru oraz innych zanieczyszczeń powietrza występujących okresowo w dużych stężeniach. 

Jest to wielostopniowy system dla różnych problemów z powietrzem odpadowym:

 • pierwszy stopień: Reaktor
  • Skutecznie wytrąca H2S i NH3 i przekształca je w nieszkodliwe substancje chemiczne.
  • Można poddać oczyszczaniu duże objętości powietrza w małych przestrzeniach.
  • W procesie nie używa się substancji chemicznych.
  • Długa żywotność do 10 lat.
 • drugi stopień: Biofiltr
  • Skuteczny rozkład odorów do <500 JZ / m³.
  • 100% materiałów organicznych stanowiących wypełnienie, kompostowanych po ich użyciu.
  • Sprawdzona technologia.
  • Wykorzystanie mediów zredukowane do minimum.
  • Długa żywotność do 5 lat.
 • trzeci stopień: Węgiel aktywny
  • Rozkład szczytowych zanieczyszczeń oraz dalsza degradacja zapachów do <300 JZ / m³, <1 ppm dla H2S, <1 ppm dla NH3.
  • Na węglu aktywnym odbywa się proces adsorpcji wraz z transformacją chemiczną, bez uwolnienia pozostałości do atmosfery.
  • Długa żywotność, dzięki zastosowania poprzednich kroków, do ok. 3 lat.
  • Wszystkie kroki można łączyć ze sobą zgodnie z życzeniami klientów oraz wartościami czystego powietrza jakie należy osiągnąć.

Wszystkie kroki można łączyć ze sobą zgodnie z życzeniami Klientów oraz wartościami czystego powietrza jakie należy osiągnąć.

Dzięki zastosowaniu tej technologii nawet duże stężenia zanieczyszczeń są usuwane w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Tego rodzaju biofiltry znajdują zastosowanie w przypadku instalacji oczyszczania wody, zbiorników wody odpadowej, instalacji biogazowych i przepompowni.

Możliwe jest również uruchomienie instalacji testowej, co jest niezwykle przydatne przy określaniu rozmiaru biofiltra. Umożliwia to sprawdzenie różnych parametrów procesu, dając gwarancję doboru właściwego urządzenia.

Wymiana wypełnienia w biofiltrach Stork

Wypełnienie biofiltra stanowi środowisko życia dla bakterii odpowiedzialnych za rozkładanie zanieczyszczeń. Optymalne warunki do usuwania odorów są osiągane przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów filtracyjnych – poddawanych specjalnej obróbce – o dużej zdolności rozkładu zanieczyszczeń. Złoże stanowi źródło pokarmu dla bakterii, zatem wymaga odpowiedniego przygotowania i utrzymania. Dobór materiału o odpowiedniej strukturze zapewnia występowanie niewielkich spadków ciśnienia, co obniża koszty działania. Złoże filtracyjne belflor® to gwarancja jakości. Realizujemy dostawę w uzgodnionym czasie oraz szybkie i profesjonalne ułożenie złoża. Na życzenie dostępne są również indywidualne mieszanki materiałów. Przy wymianie złoża Störk proponuje również zagospodarowanie usuniętego materiału, w taki sposób, by nie zagrażał on otoczeniu, a ochrona środowiska została utrzymana na jak najwyższym poziomie.

Serwis i konserwacja biofiltrów

Störk proponuje kontrakty na regularny serwis zainstalowanych urządzeń lub jednorazowe inspekcje, podczas których zostaje przeprowadzona analiza na podstawie której określa się wydajność filtra.

Remonty biofiltrów

Störk oferuje usługę remontu istniejących biofiltrów. Wiele biofiltrów zostało zbudowanych z materiałów, które okazały się mało wytrzymałe na korozję, spowodowaną przepływem powietrza, przez co po pewnym okresie użytkowania konieczne jest przeprowadzenie remontu. Prace prowadzone przez specjalistów Störk, prowadzone są przy wykorzystaniu materiałów o wysokiej odporności na działanie zanieczyszczeń. Gwarantuje to przywrócenie wszystkich funkcji biofiltra i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Profesjonalne doradztwo

Przymierzasz się do instalacji biofiltrów w swoim zakładzie produkcyjnym? EkoNorm pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb. Wystarczy, że udzielisz nam informacji dotyczących wykorzystywanej instalacji, danych na temat prowadzonych procesów oraz parametrów zanieczyszczonego powietrza.

Możemy także złożyć w Twoim zakładzie wizytę, w celu oszacowania realnych potrzeb. Interesują Cię także inne usługi dotyczące dostosowywania standardów ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy lub raportów KOBIZE? Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy niezbędnych informacji.

ZALETY BIOFILTRÓW

 • Brak ograniczeń ilości powietrza.
 • Prosta zasada budowy
 • Najlepszy stosunek ceny do wydajności.