ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

ZEZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem, służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Rodzaje instalacji, które wymagają uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, określone zostały w załączniku do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r.

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację. Zezwolenie wydaje organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację zezwoleniem można objąć emisję z jednej lub więcej instalacji położonych na terenie jednego zakładu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych powinien być opracowany zgodnie z art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Specjaliści Ekonormu zajmują się m.in. sporządzaniem kompletnych dokumentacji do wniosków o wydanie zezwoleń na emisję CO2.

W odniesieniu do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), oferujemy:

  • Przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
  • Przygotowanie wniosków o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla);
  • Opracowanie planów monitorowania i planów metodyki monitorowania;
  • Sporządzanie rocznych raportów emisji CO2;
  • Opracowanie pisemnych procedur niezbędnych w zakresie funkcjonowania instalacji EU ETS;
  • Ocenę niepewności systemów pomiarowych;
  • Ocenę ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemów kontroli wewnętrznej;
  • Określenie nieracjonalności kosztowej w uzasadnionych przypadkach. 

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej firmy? 

Nasi specjaliści mogą pochwalić się szeroką wiedzą, rzetelnością i wieloletnim doświadczeniem w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż. Profesjonalnie opracowujemy wszelką dokumentację dla instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Świadczymy nasze usługi na najwyższym poziomie. 

Szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i poszczególnych usług udzielamy droga telefoniczną i mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.