ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Procedury inwestycyjne

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

OBSŁUGA INWESTYCJI:

Zajmujemy się:

WSPIERAMY INWESTORA POPRZEZ:

  • przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – karty informacyjnej, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • analizy i propozycje rozwiązania pracy instalacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, częstokroć występujących na etapie planowania inwestycji,
  • sporządzanie dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych,
  • doradztwo merytoryczne oraz pomoc w kontaktach z organami administracji na etapie uzgodnień.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

Przeprowadzamy inwestora przez wszystkie etapy w procesie inwestycyjnym dotyczące ochrony środowiska. Począwszy od etapu wstępnego dotyczącego audytu historii terenu przez etapy projektowe aż do przekazania gotowego przedsięwzięcia inwestorowi.