ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Obsługa formalno-prawna, Outsourcing środowiskowy

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA, OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

W ramach obsługi prawnej, dotyczącej ochrony środowiska, świadczymy usługi outsourcingu dostosowane do potrzeb Klienta.

Naszym celem jest profesjonalne szybkie i skuteczne niesienie pomocy podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność przemysłową oraz usługową. Współpracujemy także z inwestorami, którym pomagamy rozwiązywać problemy techniczne, merytoryczne i terminowe z obszaru prawa ochrony środowiska. 

Na czym polega outsourcing w zakresie ochrony środowiska ?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując działania do jego oczekiwań. Przed rozpoczęciem współpracy ustalamy wspólnie: 

 • szczegółowy zakres merytoryczny współpracy;
 • warunki umowy, bądź zlecenia (w tym termin obowiązywania); 
 • częstotliwość prowadzonych prac;
 • wysokość ryczałtu miesięcznego bądź kwartalnego za wykonane usługi.

Na czas trwania projektu każdy klient otrzymuje opiekuna, który zapewnia rzetelną i terminową realizację zapisów umowy czy zlecenia. Każdy z klientów ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

W zależności od potrzeb część prac może być wykonana na podstawie jednorazowego zamówienia.

Cennik przedstawiamy indywidualnie po przesłaniu zapytania ofertowego, po ustaleniu konkretnego zakresu prac.  

Co obejmuje outsourcing w zakresie ochrony środowiska ?

Proponowany zakres prac obejmuje praktycznie wszystkie komponenty środowiskowe i gwarantuje stałą opiekę pod względem merytorycznym. Pozwala to podjąć odpowiednie działania, które mają na celu spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a tym samym uniknąć np. kar finansowych, czy uszczerbku na wizerunku firmy. 

Specjalizujemy się w:

 • przeprowadzaniu audytów – ocena zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska, wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku wykrycia niezgodności, oraz poinformowanie o konsekwencjach, w przypadku niespełnienia wymagań prawnych;
 • nadzorowaniu przepisów prawnych w zakresie prawa ochrony — informowanie o zmianach prawnych istotnych dla działalności klienta;
 • prowadzeniu outsourcingu środowiskowego;
 • prowadzeniu ewidencji, opłat i sprawozdań.
 • sporządzaniu i złożenie wniosków o wpis do różnego rodzaju baz np. BDO, CRO, KOBIZE, itp., bądź pomocy w rejestracji do baz,
 • pomocy we wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem

Dla naszych klientów sporządzamy m.in.: 

 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • sprawozdania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami);
 • raporty do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń);
 • bilanse LZO (lotnych związków organicznych);
 • ewidencje odpadów, zbiorczych zestawień danych o rodzajach, ilości odpadów itp. […];
 • wniosków do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami);
 • sprawozdań w zakresie gospodarki opakowaniowej (np. opłata produktowa);
 • wpisów oraz nadzorowania bazy CRO (Centralny Rejestr Operatorów) w zakresie sprawozdań F-GAZÓW i SZWO;
 • wpisów do bazy ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach);
 • raportów CO2;
 • sprawozdań GUS (Główny Urząd Statystyczny) w zakresie środowiska.

Zajmujemy się również:

 • doradztwem z zakresu ADR (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych);
 • rejestracją w REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) oraz doradztwem w tym zakresie;
 • doradztwem w kwestii procedury związanej z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 • doradztwem z zakresu wdrażania i utrzymania normy ISO 14001 (łącznie z uczestnictwem w audycie certyfikującym);
 • udzielaniem pomocy w przygotowaniu do kontroli, głównie prowadzonej przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska);
 • działaniu z pełnomocnictwa.

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa outsourcingu środowiskowego skierowana jest do osób, które:

 • kierują działem ochrony środowiska, a potrzebują wsparcia merytorycznego bądź scedowania określonych obowiązków zewnętrznej firmie;
 • nie mają przygotowania merytorycznego bądź praktycznego w zakresie ochrony środowiska;
 • chcą zaoszczędzić czas
 • chcą ograniczyć koszty.

Dlaczego warto zlecić outsourcing środowiskowego naszej firmie ?

W naszych szeregach zatrudniamy wielu specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na wielu zadowolonych klientów. Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do klienta i szybkim reagowaniem na wszelkie problemy.

Szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i świadczonych usług udzielamy drogą telefoniczną i mailową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.