ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Ewidencje, sprawozdania, opłaty

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA - EWIDENCJA, OPŁATY I SPRAWOZDANIA

W ramach obsługi prawnej, dotyczącej ochrony środowiska, świadczymy usługi prowadzenia ewidencji, wyliczania opłat i sporządzania sprawozdań.  

Naszym celem jest profesjonalna, szybka i skuteczna pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które bardzo często muszą być wykonane i złożone we właściwym organie ochrony środowiska, w określonym terminie, wg ustalonego przepisami wzoru.

Na czym polega usługa prowadzenia ewidencji, wyliczania opłat i sporządzania sprawozdań?

Do przygotowania odpowiednich sprawozdań konieczne jest uzyskanie od klienta niezbędnych danych.

W pierwszym kroku klient otrzymuje ankietę z prośbą o podanie danych koniecznych do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia sprawozdań, czy wyliczenia opłat.

Po otrzymaniu danych nasi konsultanci:

 • sporządzają odpowiednie sprawozdania według wymaganych wzorów określonych w rozporządzeniach;
 • wyliczają opłaty wg odpowiednich stawek i wskaźników; 
 • po zalogowaniu na konto klienta w odpowiedniej bazie internetowej wpisują dane i generują raport.

Po sporządzeniu sprawozdania klient otrzymuje pełen instruktaż z informacją gdzie, do kogo (z podaniem adresu instytucji) i w jakim terminie należy złożyć dokument. Jeśli konieczne jest uiszczenie opłaty, klient otrzyma także informację o wysokości opłaty, numerze konta i terminie, w jakim należy wnieść opłatę.

Klienci, dla których działamy z pełnomocnictwa, otrzymują informacje lub potwierdzenie złożenia dokumentu.

Co obejmuje usługa i jakiego typu sprawozdania możemy sporządzić?

Usługa z zakresu prowadzenia ewidencji, opłat i sprawozdań obejmuje praktycznie wszystkie komponenty środowiskowe. 

Sporządzamy m.in.:

 • opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • sprawozdania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami);
 • raporty do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń);
 • bilans LZO (lotnych związków organicznych);
 • karty ewidencji odpadów;
 • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach, o ilości odpadów […],
 • wnioski do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami),
 • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniowej np. opłata produktowa
 • wpisy oraz nadzorowanie bazy CRO (Centralny Rejestr Operatorów) w zakresie sprawozdań F-GAZÓW i SZWO,
 • wpisy do bazy ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach)
  raporty CO2,
 • sprawozdania GUS (Główny Urząd Statystyczny) w zakresie środowiska.

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa prowadzenia ewidencji, wyliczania opłat i sporządzania sprawozdań skierowana jest do osób, które:

 • kierują działem ochrony środowiska, a potrzebują wsparcia merytorycznego bądź scedowania określonych obowiązków na zewnętrzną firmę;
 • nie mają przygotowania merytorycznego bądź praktycznego w zakresie ochrony środowiska;
 • chcą zaoszczędzić czas.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zatrudniamy wielu specjalistów zajmujących się ochroną środowiska, co pozwala na rzetelnie i terminowe przygotowanie wymaganych dokumentów.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.