ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Działanie z pełnomocnictwa

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

PEŁNOMOCNICTWO

W ramach obsługi prawnej, dotyczącej ochrony środowiska, świadczymy usługi w zakresie działania z pełnomocnictwa. W takich przypadkach stajemy się przedstawicielem klienta i na mocy pisemnego pełnomocnictwa reprezentujemy jego interesy przed organami ochrony środowiska.  

Na czym polega i co obejmuje działanie z pełnomocnictwa?

Po podpisaniu pełnomocnictwa, w zakresie określonych czynności prawnych, występujemy do odpowiedniego organu administracyjnego z wnioskiem, bądź innym dokumentem, który wymaga złożenia w urzędzie. Pełnomocnictwo udzielane jest przedstawicielami EkoNormu, a klientem opiekuje się konkretny, wymieniony z imienia i nazwiska konsultant. W imieniu klienta, który udzielił nam pełnomocnictwa, możemy podjąć się wykonania takich czynności prawnych, jak:

 1. Złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji w zakresie np.
 2. Złożenie:
  • opłat za korzystanie ze środowiska;
  • sprawozdania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami);
  • raportów do PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń);
  • bilansów LZO (lotnych związków organicznych);
  • zbiorczych zestawień danych o rodzajach, o ilości odpadów […];
  • sprawozdań z zakresu opakowaniowej np. opłata produktowa;
  • sprawozdań GUS (Główny Urząd Statystyczny) w zakresie środowiska.
 3. Reprezentowanie zakładu podczas rozpraw administracyjnych.

Do kogo skierowane jest działanie z pełnomocnictwa ?

Usługi z zakresu działania z pełnomocnictwa kierowane są do osób, które: 

 • reprezentują przedsiębiorstwo;
 • kierują działem ochrony środowiska;
 • potrzebują wsparcia prawnego;
 • szukają oszczędności czasu.

Dlaczego warto zlecić działanie z pełnomocnictwa naszej firmie?

Nasi specjaliści od wielu lat zajmują się prowadzeniem działań związanych z reprezentowaniem klienta przed organami administracji państwowej na różnych szczeblach, na terenie całego kraju. Pozwoliło nam to nabyć doświadczenie, dzięki któremu sprawnie poruszamy się w prawno-administracyjnej rzeczywistości i przełożyć właściwe działania na każdy kolejny realizowany projekt.

Jeżeli chcą Państwo powierzyć zobowiązania prawne w nasze ręce, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.