O GRUPIE EKONORM

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Od 1997 r. roku EkoNorm służy doświadczeniem w zakresie dostosowania standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

Kim jesteśmy

Grupa EkoNorm realizuje kompleksową obsługę Klientów w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, zarówno na etapie planowania i realizacji inwestycji jak i eksploatacji instalacji.

EkoNorm powstał w roku 1997 jako spółka cywilna trzech przedsiębiorców, z których każdy wniósł do firmy swe wcześniejsze doświadczenia poczynione na polu ochrony środowiska w: konsultinguadministracji państwowej szczebla wojewódzkiego oraz na  płaszczyźnie naukowej – Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Połączenie tych trzech obszarów pozwoliło stworzyć zręby firmy EkoNorm, skupiającej się początkowo wyłącznie w prowadzeniu prac w obszarze ochrony środowiska dla Klienta przemysłowego.
Z uwagi na coraz bardziej holistyczne podejście naszych Klientów do zagadnień środowiskowych, w roku 2015 podjęliśmy decyzję o konieczności rozszerzenia oferty o prace związane z wdrażaniem kultury bezpieczeństwa: w obszarach zdrowia i higieny pracowników, a także bezpieczeństwa przemysłowego – przeciwpożarowego, przeciwwybuchowego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Po dwudziestu latach funkcjonowania na rynku, udało nam się zdobyć solidną pozycję na wymagającym rynku Klienta przemysłowego:

  • staliśmy się jednym ze znaczących, prywatnych przedsiębiorstw realizujących swe usługi dla przemysłu w Polsce i za granicą, zatrudniającym obecnie etatowo ponad 70 pracowników, z utrzymującym się trendem rozwojowym, związanym z wielkością sprzedaży rocznej +15%,
  • obecny obszar naszych działań obejmuje teren Polski, skróciliśmy dostęp dzięki powołaniu oddziałów zamiejscowych: w Rzeszowie i we Wrocławiu,
  • realizujemy nasze usługi dla przedsiębiorstw zajmujących wiodące pozycje w swych branżach przemysłowych, cenimy sobie przede wszystkim wieloletnią współpracę z naszymi Klientami.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu właściwego uzgodnienia, przeprowadzenia procedury inwestycyjnej czy też wykonania akredytowanego pomiaru emisji – nasz Zespół służy pomocą i doświadczeniem. To sytuuje nas wśród liderów branży ochrony środowiska i bezpieczeństwa w Polsce.

Sprawdź nas!

Mapa strony