O GRUPIE EKONORM

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Od 1997 r. roku EkoNorm służy doświadczeniem w zakresie dostosowania standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

Dofinansowanie ze środków UE

program-regionalny

1. DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w EkoNorm Sp. z o.o.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 538 039,16 PLN
Wartość dofinansowania: 403 773,27 PLN
Udział Unii Europejskiej: 343 207,28 PLN
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 241 650,96 PLN
Wartość dofinansowania: 79 733,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiot projektu: przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu. Dzięki nabyciu laserowego miernika wielkości cząstek i impaktora kaskadowego, możliwe było ulepszenie usługi pomiaru stężenia pyłu PM10, oraz wprowadzenie trzech nowych: poboru próby pyłu zawieszonego, pomiaru stężenia i emisji pyłu PM2.5 i analizy granulometrycznej pyłu. W efekcie możliwe stało się oferowanie klientom spójnego pakietu usług umożliwiających rejestrację i ułatwiających ocenę zagrożenia środowiska powodowanego przez emisję pyłu zawieszonego, a co za tym idzie dostarczenie danych niezbędnych dla dostosowania technologii do wymogów ochrony środowiska.

3. PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności EkoNorm Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu innowacyjnego mobilnego zestawu badawczego do kontroli szczelności instalacji, rurociągów gazowych i pomiarów emisji niezorganizowanej.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 501 102,00 PLN
Wartość dofinansowania: 244 440,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii detekcji nieszczelności w instalacjach służących do produkcji, przesyłu i magazynowania substancji, w skład których wchodzą związki organiczne.