O GRUPIE EKONORM

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Od 1997 r. roku EkoNorm służy doświadczeniem w zakresie dostosowania standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

Członkostwo

Firma EkoNorm działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Wszelkie prace monitoringowe wykonywane są w ramach laboratorium objętego akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AB 877).

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania wśród naszych klientów do wyników wykonywanych pomiarów, badań i inspekcji.

Dzięki akredytacji zyskujesz, ponieważ:

  • akredytacja podnosi wiarygodność twoich i naszych wyników,
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne),
  • informacje są wiarygodne, a dzięki nim podejmiesz odpowiednie dla siebie decyzje np. z ochrony środowiska,
  • nie ryzykujesz, nie tracisz czasu ani pieniędzy,
  • otwiera drzwi na rynki europejskie i światowe – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
  • to zapewnienie precyzyjnych pomiarów i badań przeprowadzanych zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.
 
EkoNorm jest od 2009 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Dzięki członkostwu i udziale w pracach Stowarzyszenia jesteśmy w stanie wymieniać informacje i utrzymywać kontakt z innymi Laboratoriami badawczymi, oraz wspólnie rozwiązywać problemy branży pomiarowej. Wpływa to na poprawę jakości, rozwój i konkurencyjność działań naszego Laboratorium.
Od roku 2013 EkoNorm jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Pozwala to na lepsze rozumienie bieżących problemów tego sektora i lepszą współpracę z Klientami tego sektora.
logo-pcca
logo-ilac
logo-pipc
logo-psle