LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pomiary Hałasu – Pracownia Akustyki

analiza akustyczna, monitoring hałasu, pomiar hałasu w mieszkaniu, pomiar hałasu urządzenia, pomiary akustyczne, pomiar decybeli
Ekonorm - analiza akustyczna

POMIAR HAŁASU

Każdego dnia do naszych uszu docierają miliony sygnałów dźwiękowych. Wszechobecny hałas – choć niewidoczny – jest uważany za jedno z zanieczyszczeń i może wyrządzić dotkliwe szkody. Dopuszczalne poziomy hałasu regulują restrykcyjne normy Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, bezpieczne natężenie dźwięków w ciągu dnia nie powinno przekraczać poziomu 55 dB. W rzeczywistości jednak, zwłaszcza mieszkańcy miast i osoby pracujące w trudnych warunkach, są narażone na działanie znacznie silniejszego hałasu. Aby zminimalizować szkodliwe efekty oddziaływania hałasu, emitowanego przez wiele źródeł i urządzeń, warto monitorować jego poziom oraz podejmować działania dążące do jego redukcji i ochrony środowiska. Co więcej, obowiązek cyklicznych pomiarów i przeprowadzania analizy akustycznej, jest dla niektórych podmiotów obligatoryjny, a wynika to z przepisów obowiązującego prawa. Jako firma EkoNorm świadczymy usługi obejmujące pomiar emisji hałasu i szkodliwych czynników na terenie całego kraju. Skorzystaj z naszych usług i powierz wykonanie akredytowanych badań analizy akustycznej specjalistom z naszego laboratorium, a konkretnie z pracowni akustyki.

Czym jest akustyka i jakim obszarem działań się zajmuje?

Akustyka jest nauką z pogranicza fizyki i techniki, która skupia się zarówno na badaniu procesu powstawania i rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, jak i na przeprowadzaniu analizy i zgłębianiu tego, w jaki sposób fale akustyczne wpływają na konstrukcje budynków, organizmy żywe i środowisko. Pomiary przeprowadza się wykorzystując sonometr, czyli miernik poziomu ciśnienia akustycznego. Taki miernik dźwięku umożliwia przeprowadzanie pomiarów hałasu z dokładnością nawet do jednej setnej decybela. Analizę akustyczną można przeprowadzić dla już istniejących oraz tych dopiero planowanych inwestycji. Zgromadzone dane pozwalają ocenić, czy realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na okolicę i nie podwyższy zanieczyszczenia środowiska hałasem.

Jak hałas szkodzi zdrowiu?

Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, hałas negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Długotrwałe przebywanie w przestrzeni, gdzie emitowane są dźwięki o wysokim natężeniu, wywołuje problemy z koncentracją i uczucie chronicznego zmęczenia. Ponadto nasila stres i obniża wydajność w pracy. Hałas może także doprowadzić do podwyższenia ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Trwała ekspozycja na dźwięk powyżej 85 dB. może spowodować permanentną utratę słuchu lub poważny uszczerbek w tym zakresie. Natężenie dźwięku powyżej 130 dB. przyczynia się do urazu ciśnieniowego, a w efekcie pęknięcia błony bębenkowej.

Oferta badań z zakresu akustyki – akredytowane pomiary hałasu

Analiza akustyczna i powiązane z nią działania stanowią główny obszar naszej pracy. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z pomiarami hałasu. Podejmujemy się wykonywania zleceń od osób prywatnych, firm, przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Nasze Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Potwierdza ona wiarygodność wyników badań, najwyższą jakość świadczonych usług oraz pozwala na przeprowadzanie analiz, których wyniki uznawane są również za granicą. Przeprowadzamy akredytowane pomiary hałasu

 • przemysłowego i jego wpływu na środowiska – pomiar decybeli, monitoring hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i innych źródeł, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Załącznik nr 7 (Dz.U. 2014 poz. 1542);
 • komunikacyjnego – pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem – Załącznik nr 3 (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824);
 • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02;
 • z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011;
 • „in situ”skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów zgodnie z PN-ISO 10847:2002;
 • w środowisku pracy i wyznaczaniem zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011.

 

Analiza akustyczna i inne projekty

Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do badań, choć stanowią one główny trzon naszej działalności. Korzystając z wielu źródeł wykonujemy także specjalistyczne analizy akustyczne, ekspertyzy i opracowania, takie jak np.:

 • ocena uciążliwości akustycznej związana z tworzeniem pozwoleń zintegrowanych i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko istniejących i nowo projektowanych instalacji przemysłowych;
 • analiza akustyczna i porealizacyjna dla istniejących i nowo projektowanych przedsięwzięć komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe i tramwajowe oraz zakłady przemysłowe);
 • analiza skuteczności akustycznej zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Ponadto:

 • tworzymy koncepcje projektowe zabezpieczeń akustycznych;
 • przeprowadzamy audyty akustyczne oddziaływania na środowisko;
 • wykonujemy pomiary z zakresu natężenia ruchu pojazdów drogowych oraz szynowych (wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów);
 • budujemy numeryczne modele terenu (NMT);
 • sporządzamy mapy akustyczne.
 •  
 • Chciałbyś skorzystać z usług naszego laboratorium w zakresie pomiarów hałasu i poziomu zanieczyszczenia dźwiękiem? Skontaktuj się z nami – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.