LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Akredytowane Laboratorium

Firma EkoNorm działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Wszelkie prace monitoringowe wykonywane są w ramach laboratorium objętego akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AB 877). Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania wśród naszych klientów do wyników wykonywanych pomiarów, badań i inspekcji.  Dzięki akredytacji zyskujesz, ponieważ:
  • akredytacja podnosi wiarygodność twoich i naszych wyników,
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)informacje są wiarygodne, a dzięki nim podejmiesz odpowiednie dla siebie decyzje np. z ochrony środowiska,
  • nie ryzykujesz, nie tracisz czasu ani pieniędzy,
  • otwiera drzwi na rynki europejskie i światowe – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
  • to zapewnienie precyzyjnych pomiarów i badań przeprowadzanych zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.
  • W zakładkach zaprezentowano zakresy poszczególnych obszarów akredytacji realizowanych przez pracownie.
PCA - Polskie Centrum Akredytacji