BEZPIECZEŃSTWO

ZMIENIAMY PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem poprzez integrację na wszystkich poziomach działalności firmy.

Ochrona przeciwpożarowa

ochrona przeciwpożarowa

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZECIWPOŻAROWA

Nasza oferta jest skierowana do firm, na których terenie przetwarza się, produkuje, konfekcjonuje materiały palne zarówno w postaci ciekłej, gazowej czy też w postaci pyłów:
  • doradztwo i obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • ekspertyzy z zakresu ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • opinie rzeczoznawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • obsługa oraz uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej inwestycji,
  • opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

SPECJALIŚCI OD BEZPIECZEŃSTWA

Jeżeli w Twoim zakładzie występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne, a nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref jesteśmy specjalistami, którym możesz zaufać. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.
Sporządzimy dla Państwa niezbędną dokumentację, przeprowadzimy analizę ryzyka wybuchowego, a także wyznaczymy strefy zagrożone wybuchem.