AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Audyt PCA w Laboratorium EkoNorm

W dniach 24-25 września br. w Laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. odbył się audyt recertyfikujący Polskiego Centrum Akredytacji. Nadzór audytorów technicznych nad funkcjonowaniem według normy PN-ISO 17025 oraz aktualnych norm obejmował pracownie: Analityczną, Terenową, Hałasu oraz Powietrza.  W ramach audytu zaprezentowaliśmy proces bieżącego szacowania niepewności pomiarów a także wnioskowaliśmy o rozszerzenie akredytacji o kolejne trzy procedury badawcze. Gratulujemy Zespołowi całego Laboratorium za pozytywny przebieg audytu.