AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ROZSZERZENIE ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM EKONORM O POBORY PRÓB FORMALDEHYDU ORAZ DIOKSYN I FURANÓW

Informujemy, iż z dniem 2017-06-02 uległ rozszerzeniu zakres akredytacji Laboratorium EkoNorm m.in. o pobory: – próbek do oznaczania zawartości formaldehydu zgodnie z US EPA M-316 (metoda referencyjna monitorowania emisji do powietrza z suszarni oraz łącznych emisji z suszarni i prasy w przemyśle produkcji płyt drewnopochodnych wg BATC) – oraz próbek do oznaczania stężenia masowego PCDD/PCDF.