ŚRODOWISKO

Kompleksowa obsługa inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem, uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych, szkolenia.

LABORATORIUM

Akredytowane pomiary emisji substancji i energii
do poszczególnych komponentów środowiska.

Wdrożenie i zatwierdzenie nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w Laboratorium EkoNorm

W dniach 06 i 07 lipca 2020 r. w Laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. został przeprowadzony audit zewnętrzny przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W wyniku dokonanej oceny potwierdzono spełnienie wymagań nowego wydania  w/w normy w zakresie funkcjonującego systemu jakości w  Laboratorium EkoNorm.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Z ZAKRESU NORM ŚRODOWISKOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Nasza firma zapewnia certyfikowaną i w pełni profesjonalną obsługę mniejszych i dużych przedsiębiorstw
z zakresu wszystkich zagadnień ochrony środowiska i bezpieczeństwa.