ŚRODOWISKO

Kompleksowa obsługa inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem, uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych, szkolenia.

LABORATORIUM

Akredytowane pomiary emisji substancji i energii
do poszczególnych komponentów środowiska.

EkoNorm rozpoznaje możliwość zmiany sposobu gospodarowania odpadami stanowiącymi ciekłe odpady zawierające substancje zanieczyszczające poprzez odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych jako ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W ramach procedury oferujemy:

– pobór i analizę prób ciekłych odpadów mogących być potencjalnie skierowanych do odprowadzania siecią kanalizacyjną na podstawie danych technologicznych i sposobu ich powstawania,
– przeprowadzenie postępowania w zakresie uzyskania warunków odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego od odbiorcy ścieków – gestora sieci kanalizacyjnej,
– przygotowanie dokumentacji – operatu wodnoprawnego – do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu,
– reprezentowanie podmiotu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Z ZAKRESU NORM ŚRODOWISKOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Nasza firma zapewnia certyfikowaną i w pełni profesjonalną obsługę mniejszych i dużych przedsiębiorstw
z zakresu wszystkich zagadnień ochrony środowiska i bezpieczeństwa.