Zarządzanie ryzykiem procesowym

Zarządzanie ryzykiem procesowym

Analiza ryzyka procesowego to niezbędny element zarządzania bezpieczeństwem w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dobrze przeprowadzona analiza ryzyka jest podstawą ograniczania potencjalnych strat i skutków wynikających z braku identyfikacji i zarządzania ryzykiem występującym w procesie technologicznym, co ma bezpośrednie przełożenie na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Analizę ryzyka procesowego PHA (what-if, HAZOP):

  • szacowanie ryzyka,
  • szkolenia z metodyki i zakresu prowadzenia analiz,
  • przewodzenie pracom zespołów wewnętrznych w przedsiębiorstwach,
  • opracowywanie matryc do szacowania ryzyka,
  • tworzenie pełnych raportów z przeprowadzonych analiz, zawierających potencjalnie niebezpieczne scenariusze wystąpienia awarii w odniesieniu do ludzi, sprzętu i środowiska,
  • zestawienie funkcjonujących zabezpieczeń oraz rekomendacje dotyczące proponowanych rozwiązań, niwelujących poziom ryzyka.

Ponadto oferujemy pomoc w:

  • opracowywaniu instrukcji operacyjnych SOP,
  • opracowywaniu indywidualnych programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa procesowego przy wykorzystaniu multimediów,
  • przygotowywanie cyklicznego „safety newslettera” z wiadomościami o zaistniałych awariach i zalecanymi sposobami ich zapobiegania.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2