Zakres akredytacji

Zakres akredytacji

Firma EkoNorm działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Wszelkie prace monitoringowe wykonywane są w ramach laboratorium objętego akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AB 877).

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania wśród naszych klientów do wyników wykonywanych pomiarów, badań i inspekcji.

 

Dzięki akredytacji zyskujesz, ponieważ :

  • akredytacja podnosi wiarygodność twoich i naszych wyników,
  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu,
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem                     i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)
  • informacje są wiarygodne, a dzięki nim podejmiesz odpowiednie dla siebie decyzje np. z ochrony środowiska,
  • nie ryzykujesz, nie tracisz czasu ani pieniędzy,
  • otwiera drzwi na rynki europejskie i światowe – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”
  • to zapewnienie precyzyjnych pomiarów i badań przeprowadzanych zgodnie    z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

 

Certyfikat AB 877

 

Zakres Akredytacji >klik<

                                                                                                                                                                                 

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2