Aktualności

Aktualności

18.04.2017
Rozszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium EkoNorm

Informujemy, iż z dniem 10 kwietnia br. Laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. rozszerzyło zakres akredytacji AB 877 na pobór próbek gazów odlotowych do oznaczania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) zgodnie z ISO – 11338. Ponadto Pracownia Analiz Instrumentalnych rozszerzyła swój zakres akredytowanych analiz o oznaczenia: aldehydów (formaldehyd, acetaldehyd, akroleina) metodą HPLC, formaldehydu metodą spektrofotometryczną VIS, zgodnie […]

Informujemy, iż z dniem 10 kwietnia br. Laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. rozszerzyło zakres akredytacji AB 877 na pobór próbek gazów odlotowych do oznaczania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) zgodnie z ISO – 11338.

Ponadto Pracownia Analiz Instrumentalnych rozszerzyła swój zakres akredytowanych analiz o oznaczenia:

  • aldehydów (formaldehyd, acetaldehyd, akroleina) metodą HPLC,
  • formaldehydu metodą spektrofotometryczną VIS, zgodnie z normą US EPA metoda 316 – zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopochodnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
  • Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)perylen, naftalen, benzo(k)fluoranten) zgodnie z normą ISO – 11338, metodą HPLC.
Zobacz czym się zajmujemy

m2