Raporty kobize

Raporty kobize

EkoNorm rzetelnie zajmuje się przygotowaniem koniecznych dokumentów oraz sporządzeniem i wprowadzeniem raportu do kobize krok po kroku. Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści doradzą i wyjaśnią wszelkie formalności związane z raportem.

Kto jest zobowiązany do raportowania?

Wszystkie podmioty, które wprowadzają niekorzystne substancje do środowiska (gazy cieplarniane, pyły oraz inne substancje), niezależnie od wielkości emisji, czy rodzaju działalności są zobowiązane do sporządzenia raportu i przesłania go do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Raporty kobize dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji składa się corocznie do końca lutego 28/29. W przypadku składania pierwszy raz wymaganego raportu kobize, konieczna jest rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowym i Zarządzania Emisjami i utworzenie konta (Czas trwania rejestracji, to około 21 dni). W przypadku gdy podmiot posiada więcej niż jeden zakład, w którym emitowane są substancje do powietrza, to również tworzy się jedno konto, które obejmuje wszystkie zakłady danego inwestora. Raporty kobize można wykonać za pośrednictwem internetu.

Dokument powinien zawierać informacje:

 • dotyczące wielkości emisji gazów, pyłów oraz innych substancji do powietrza – określa się to na podstawie wielkości produkcji, prowadzonych emisji i zużycia surowców,
 • dotyczące skali produkcji, uwzględniając charakterystykę surowców i paliw, które towarzyszą emisji,
 • dotyczące emisji zredukowanej i unikniętej, uwzględniając realizowany proces redukcji,
 • dotyczące terminów związanych z planowaniem uruchomienia nowych przedsięwzięć i ich emisji,
 • dotyczące wszystkich aktywności związanych z przedsięwzięciem,
 • dotyczące prognozy zmian aktywności.

Nowe rozporządzenie ministra z dnia 14 listopada 2016 r.

Podstawowe zmiany:

  • Formularz rejestracyjny:
   • składa się tylko dla podmiotu, nie dla każdego zakładu,
   • składa się w formie elektronicznej oraz papierowej wraz z podpisem upoważnionej osoby,
   • w przypadku gdy wersja elektroniczna zawiera kwalifikowany podpis, nie składa się dodatkowo wersji papierowej.
  • Połączenie kont:
   • wraz z wejściem w życie nowelizacji, wszystkie elektroniczne konta przypisane do zakładów jednego inwestora zostały połączone.
  • Zakres raportowania do KOBiZE zwiększono o dodatkowe dane:
   • informacje dotyczące odstępstw od dopuszczalnych emisji:
    – w instalacjach, w których używane są rozpuszczalniki organiczne,
    – dla źródeł spalania paliw.
   • dokładne miejsce, w którym korzystanie ze środowiska powoduje emisję,
   • informacje dotyczące zezwoleń określonych w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
  • Korekta błędów:
   • Krajowa baza może ingerować w złożone formularze w przypadku, gdy wystąpiła oczywista pomyłka.

Odpowiedzialność karna związana z brakiem raportowania do kobize określona jest w opłata za korzystanie ze środowiska.

Cennik

Raporty kobize i związane z nimi koszty wykonania, zawsze ustalane są indywidualnie, gdyż zależne są od kilku czynników m. in. ilość i rodzaj emitowanych substancji, ilość źródeł emisji, itp.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu, nasz specjalista z przyjemnością odpowie na Państwa pytania związane z raportami KOBiZE.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2