Raport początkowy – Pracownia badań terenowych

Raport początkowy – Pracownia badań terenowych

Pracownia Badań Terenowych prowadzi działania z zakresu poboru i analiz próbek ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, a także wód gruntowych i powierzchniowych.
Ponadto zakres działalności pracowni został poszerzony o pobory gleb zgodnie z poniższymi normami:

  • PN-R-04031:1997 – Analiza chemiczno-rolnicza gleby.
  • PN-ISO 10381-4:2007 – Jakość gleby naturalnej oraz uprawnej.
  • PN-ISO 10381-5:2009 – Jakość gleby na terenach miejskich i przemysłowych.

Również przeprowadzamy analizę ryzyka.

Raport początkowy i związana z nim podstawa prawna nowelizowana w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101). Celem raportu początkowego jest określenie stanu zanieczyszczenia ziemi, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych substancjami, które mogą powodować ryzyko.

Raport jest kluczową częścią wniosku o
– wydanie pozwolenia zintegrowanego w przypadku ubiegania się poraz pierwszy lub wniosku o wydanie zmian pozwolenia integralnego w przypadku kluczowych zmian w ich funkcjonowaniu.

Akredytowane pobory oraz analizy realizowane przez pracownię są niezbędne w celu:

  • przygotowania przez operatorów instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, wydanego w trybie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) tzw. raportu początkowego zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie,
  • analiz wód i ścieków wykonywanych w celu realizacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, regulowanych w tzw. pozwoleniach wodno-prawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych,
  • przeprowadzania monitoringu wód i ścieków realizowanego na potrzeby konieczności przekazywania wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
  • incydentalnych analiz wód i ścieków oraz gleb wykonywanych na zlecenie przedsiębiorstw powiązanych z konsultacją w zakresie prawa wodnego.

Raport początkowy zawiera informacje o:

  • działalności prowadzonej w zakładzie,
  • wykazie substancji produkowanych, uwalnianych lub wykorzystywanych, które powodują ryzyko,
  • aktualnych substancjach znajdujących się na terenie zakładu, powodujące ryzyko.

Pobierane próbki niezwłocznie transportowane są do akredytowanego laboratorium przy zachowaniu specjalnych warunków transportu, polegających na zastosowaniu odpowiednich pojemników (dla każdego oznaczenia inne warunki transportu i utrwalania) oraz właściwej temperatury. W następnej kolejności są badane i analizowane, po czym w kolejnym etapie zostaje opracowany raport początkowy.

Cennik

Cena raportu początkowego zawsze ustalana jest indywidualnie, gdyż każdy raport jest inny i wymaga różnych, często dodatkowych działań. W celu uzyskania szczegółów skontaktuj się z nami.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z badaniem, sprawozdaniem, analizą, pozwoleniem i raportem początkowym prosimy kontaktować się telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy. Nasz specjalista doradzi i wyjaśni wszelkie formalności.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2