Komposter Przemysłowy ICM ENTECO

Komposter Przemysłowy ICM ENTECO

Firma EkoNorm Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem czeskiej firmy ENTECO Bohemia s.r.o. oferując Komposter przemysłowy ICM.

Oferujemy dostarczenie kompletnej technologii termofilnego aerobowego przetwarzania biodegradowalnych odpadów organicznych, w tym osadów ściekowych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, metodą suchego kompostowania w systemie zamkniętym, bezwonnym, zgodnie z  Rozporządzeniem WE nr 1069/2009.

Produktem końcowym po zakończeniu etapu kompostowania odpadów organicznych jest higienizowany stabilizat, spełniający obowiązujące wymogi prawne. Stabilizat ten można następnie przekształcić w produkt użytkowy: kompost do celów agrotechnicznych, substrat regeneracyjny lub biopaliwo.

Skuteczność procesu kompostowania jest uwarunkowana właściwym  składem  wsadowej mieszanki odpadów organicznych w aspekcie wilgotności, rozmiaru cząstek, a także stosunkiem zawartości węgla do azotu. Zapewniamy wsparcie w doborze optymalnej formuły mieszanki wsadowej i procesu przetwarzania, w zależności od warunków oraz źródeł przetwarzanych odpadów.

Podstawowa konfiguracja urządzeń obejmuje Komposter ICM (Industrial Composting Machine), dedykowany podajnik taśmowy, a także wóz rozdrabniająco-mieszający, wspólnie zapewniające jednorodny i homogeniczny charakter mieszanki. Konfigurację podstawową można rozszerzyć poprzez zastosowanie urządzeń opcjonalnych (rozdrabniarka, ładowarka, etc), tworząc tym samym złożoną technologicznie instalację nowoczesnego zakładu kompostowania przemysłowego, która spełnia wymogi prawne dotyczące gospodarki bioodpadami, jak i ochrony środowiska.

http://www.ekonorm.pl/wp-content/uploads/2016/08/ICM-sketch-PL.jpg

Przemiana

 • tlenowa – proces  odbywa się wyłącznie w środowisku tlenowym (zapewnianym przez  powietrze z zewnątrz),
 • intensywna – dzięki kontroli procesu przez napowietrzanie możliwe jest skrócenie czasu kompostowania z kilku tygodni do 2 dni
 • termofilna – wsad w komorze osiąga temperaturę powyżej 70 st. C
 • kontrolowana – manualnie lub automatycznie

 

Komposter to:

 • kompostowanie w zamkniętej przestrzeni
 • małe zużycie energii
 • konstrukcja ze stali nierdzewnej

 

Zalety Kompostera:

 • wystarczą tylko 2 dni żeby wyprodukować stabilizat który może być przekształcony w kompost lub biopaliwo
 • 100% eliminacja patogenów, bakterii oraz nasion chwastów
 • w pełni automatyczny proces kompostowania
 • inteligentny, szybki i energooszczędny
 • w pełni zgodny z rozporządzeniem (WE) 1069/2009 o przetwarzaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Przykłady bioodpadów:

 • osad z oczyszczalni ścieków
 • odwodniony przefermentowany materiał z biogazowni
 • biologiczny odpad z kuchni i restauracji = odpady kuchenne
 • zużyta ściółka z hodowli zwierząt (konie, drób, itp.)
 • zielone odpady pochodzące z utrzymania ogrodów i parków
 • odpady z przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż, itp.
 • odpady z produkcji rolnej (wytłoki, substrat z pieczarek, itp.)
 • odpady ulegające biodegradacji z produkcji masy celulozowej i papieru.

Wymogi i zalecenia dotyczące miejsca instalacji:

 • wzmocniona powierzchnia przeznaczona do posadowienia i obsługi urządzenia (nośność min. 5MPa, nachylenie maks. 0,25%)
 • linia zasilania 3 x PEN 400V/50A
 • wiata w celu ochrony przed zmiennymi warunkami pogodowymi
 • dostęp do internetu (adres IP) w celu zdalnego monitorowania i prowadzenia diagnostyki online.

Pliki do pobrania:
Spis odpadów pochodzenia organicznego dedykowanych do przetworzenia w Komposterze ICM

 

 

 

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2