ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Biofiltry Stork

BIOFILTRY STORK

ZASADA DZIAŁANIA BIOFILTRÓW:

Zanieczyszczone powietrze odlotowe jest nawiewane do biofiltra wypełnionego materiałem filtracyjnym, w którym żyją mikroorganizmy. Odory są absorbowane na powierzchni materiału filtracyjnego i usuwane przez mikroorganizmy. Skuteczność biofiltra jest uzależniona od rodzaju mikororganizmów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i zaplecze techniczne, pozwalające instalować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i spełniające różnorodne wymogi. Störk jest również twórcą innowacyjnych rozwiązań stosowanych obecnie w instalowanych urządzeniach. Rozwiązania te są chronione patentami na terenie całej Europy.

Należą do nich:

  • Biofiltry belflor®
  • Urządzenia do filtracji gazu
  • Urządzenia do oczyszczania powietrza
  • Filtry hałasu.

ZALETY BIOFILTRÓW

Wykorzystanie mikroorganizmów w biofiltrach belflor® pozwala na usuwanie odorów bez powstawania odpadów i bez konieczności stosowania związków chemicznych, co znacznie obniża koszty działania instalacji. Dzięki kompaktowej budowie urządzeń możliwa jest szybka rozbudowa i dostosowanie do wymaganych parametrów. Niewielkie urządzenia są gotowe do użytku po dostarczeniu i krótkiej instalacji, większe są budowane na miejscu.

OFERUJEMY BIOFILTRY:

  • powierzchniowe (Modular biofilter plants)
  • kontenerowe
  • wielostopniowe
  • testowe

Oferujemy także dostawę oraz wymianę złoża biofiltracyjnego (w zależności od potrzeb: kora/korzenie, liściaste/iglaste) o różnej granulacji