Pracownia analityczna

Pracownia analityczna

Pracownia analiz instrumentalnych jest częścią akredytowanego Laboratorium Badawczego. Oznaczenia wykonywane są przez kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel.

Pracownia analiz instrumentalnych wykonuje akredytowane badania w zakresie oznaczania substancji organicznych i nieorganicznych:

  • zawartych w gazach odlotowych,
  • zawartych w środowisku atmosferycznych,
  • na stanowiskach pracy.

Związki organiczne są analizowane metodą chromatografii gazowej GC-FID, natomiast związki nieorganiczne oznaczane są metodą spektrofotometryczną i potencjometryczną. Szczegółowy zakres badań wykonywanych przez nasze Laboratorium znajduje się na stronie http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%20877.

Pracowania Analiz Instrumentalnych wykonuje oznaczenia próbek pobranych przez naszych pracowników, jak również próbek na zamówienie klientów zewnętrznych z całego kraju.

Oznaczenia realizowane są w krótkich terminach, maksymalnie raport z badań jest opracowany w terminie 10 dni roboczych od daty przyjęcia próbek.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2