Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska (wprowadzające gazy lub pyły do powietrza atmosferycznego lub wprowadzające ścieki do ziemi lub wód) są zobowiązane do uregulowania opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Koszt i uregulowanie

Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie przez podmiot za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłatę środowiskową należy uregulować we właściwym Urzędzie Marszałkowskim, w którym podmiot korzystający ze środowiska został zarejestrowany. Opłatę należy uregulować do końca marca w każdym roku.

Określenie wysokości opłaty

Koszt związany z korzystaniem ze środowiska ustala się we własnym zakresie zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danym roku oraz obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady MInistrów z dnia 12 października 2015 r.

Wykaz za rok poprzedni

Przedsiębiorcy zobowiązani są raz w roku do końca marca oddać wykaz Marszałkowi Województwa, który zawiera wszystkie informacje o zakresie korzystania ze środowiska i określonych przez podmiot należnych opłat z tego powodu.

Zwolnienie z opłaty

Opłata za korzystanie ze środowiska nie dotyczy podmiotów, których roczne korzystanie ze środowiska nie przekracza 800 zł oraz półroczna nie przekracza 400 zł. zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

EkoNorm zajmuję się oszacowaniem wysokości i konieczności uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmiot z niego korzystający. Zapraszamy do kontaktu – Działamy na terenie całego kraju.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2