Opłaty i ewidencje

Opłaty i ewidencje

Aktualne przepisy ochrony środowiska nakładają na operatorów instalacji szereg obowiązków sprawozdawczo – opłatowych, będących konsekwencją reguły: korzystający ze środowiska płaci.

Obowiązki te mają jedną część wspólną: wymagają przedstawienia w formie narzuconej przez właściwe przepisy wykonawcze informacji o zakresie i wielkości korzystania ze środowiska, a także w większości przypadków wyznaczenia z tego tytułu stosownej opłaty.

 

Dotyczy to m.in. obszarów:

  • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
  • wprowadzenia ścieków do środowiska
  • poboru wód
  • wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów
  • importu materiałów, surowców produktów w opakowaniach
  • importu akumulatorów, urządzeń elektronicznych
  • wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach.


Z uwagi na proces scalania informacji o korzystaniu ze środowiska w systemy ponad krajowe, wdrażane są obecnie procedury wprowadzania danych do elektronicznych baz danych, które w przyszłości całkowicie zastąpią dotychczasowy system deklaracji pisemnych – np KOBIZE.

 

EkoNorm realizuje te obowiązki dla swoich Klientów dbając o zachowanie aktualnych formatów i stawek jednostkowych.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2