ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Procedury inwestycyjne

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

OBSŁUGA INWESTYCJI:

Zajmujemy się:

 • wykonywaniem kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu na środowisko,
 • reprezentowaniem podmiotów w postępowaniach administracyjnych,
 • uzyskiwaniem opinii i interpretacji przepisów ochrony środowiska od organów administracji,
 • analizami oddziaływania instalacji i przedsięwzięć zarówno istniejących jak i planowanych, pod kątem oceny spełnienia standardów jakości środowiska,
 • sporządzaniem inwentaryzacji dendrologicznej i wniosków o usunięcie drzew i krzewów,
 • analizami porealizacyjnymi dla inwestycji drogowych i przemysłowych,

WSPIERAMY INWESTORA POPRZEZ:

 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – karty informacyjnej, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • analizy i propozycje rozwiązania pracy instalacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, częstokroć występujących na etapie planowania inwestycji,
 • sporządzanie dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych,
 • doradztwo merytoryczne oraz pomoc w kontaktach z organami administracji na etapie uzgodnień.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

Przeprowadzamy inwestora przez wszystkie etapy w procesie inwestycyjnym dotyczące ochrony środowiska. Począwszy od etapu wstępnego dotyczącego audytu historii terenu przez etapy projektowe aż do przekazania gotowego przedsięwzięcia inwestorowi.