ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Obsługa formalno-prawna

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TWOJEGO ZAKŁADU:

W zakresie ochrony środowiska, w tym w systemie outsourcing poprzez:
• doradztwo,
• przeprowadzenie oceny zgodności ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku wykrycia niezgodności,
• wskazanie konsekwencji w przypadku niespełnienia wymagań prawnych,
• informowanie o zmianach w prawie istotnych dla działalności klienta,
• sporządzanie sprawozdań do urzędów dot. odpadów, opakowań, opłat za korzystanie ze środowiska itp.
• sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
• sprawozdania do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
• doradztwo oraz rejestrację w zakresie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals),
• doradztwo oraz rejestrację w bazie BDO,
• doradztwo oraz rejestrację w CRO,
• doradztwo w zakresie procedury związanej z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów,
• doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania normy ISO 14001, łącznie z uczestnictwem w audycie certyfikującym,
• pomoc w przygotowaniu do kontroli, głównie WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
• doradztwo w zakresie ADR.
Zapewniamy:
• kadrę posiadającą doświadczenie i merytoryczne przygotowanie,
• możliwość przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą,
• opiekuna na czas trwania projektu,
• terminową realizację prac,
• indywidualne podejście do problemów Klienta,
• szybką reakcję na potrzeby Klienta,
• działanie z pełnomocnictwa przed właściwymi organami administracyjnymi.