Obsługa formalno-prawna

Obsługa formalno-prawna

Nasza oferta polega na merytorycznym doradztwie – to obsługa formalno prawna z zakresu ochrony środowiska, która polega na przejęciu wszelkich obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej z zakresu ochrony środowiska spoczywającej na przedsiębiorcy. Dzięki temu pomagamy naszym Klientom wywiązać się ze wszelkich obowiązków względem prawa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, dostosowujemy zakres naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb.

W zakres oferty wchodzą:

 • monitorowanie stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska oraz informowanie o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • korespondencja z organami administracyjnymi,
 • opracowanie dokumentacji specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska,
 • wykonywanie pomiarów i badań z zakresu ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym KOBiZE i PRTR
 • ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
 • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami oraz naliczanie opłaty produktowej,
 • przeprowadzanie miesięcznej, kwartalnej lub corocznej oceny zgodności w zakresie ochrony środowiska oraz propozycje działań naprawczych,
 • doradztwo przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001
 • doradztwo przy realizacji nowych inwestycji

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2