Aktualności

Aktualności

16.09.2016
Nowa metoda oznaczania metali

Informujemy, że rozszerzyliśmy zakres oferty analitycznej naszego Laboratorium o akredytowaną analizę próbek na zawartość metali zgodnie z normą PN-EN-14385:2005.

Tym samym jesteśmy w stanie określić wielkość emisji i stężeń metali ciężkich w pobranych próbach. Stosowana przez Pracownię Analiz Instrumentalnych metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej umożliwia oznaczanie metali w szerokim zakresie stężeń, a sprzężenie jej dodatkowo z techniką generacji wodorków oraz zimnych par daje możliwość detekcji nawet śladowych ilości metali, w tym takich jak rtęć, arsen czy antymon. Wysokiej klasy mineralizacja próbek umożliwia roztwarzanie trudnych prób, w tym pyłów w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, zapewniając niezawodność prowadzonych oznaczeń.

Zobacz czym się zajmujemy

m2