LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Wykrywanie Nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności na instalacjach

MONITORING NIESZCZELNOŚCI NA INSTALACJACH:

EkoNorm oferuje monitoring emisji niezorganizowanej i nieszczelności instalacji przemysłowych zgodnie z systemem OGI/LDAR.

Jej celem jest ograniczenie strat i ryzyka związanego z ulatnianiem się lotnych substancji organicznych przez nieszczelności instalacji.

Większa, w porównaniu z metodami tradycyjnymi efektywność prac, wynika z zastosowania kamery, wizualizującej w czasie rzeczywistym występujące nieszczelności (Optical Gas Imaging).

Pomiary emisji niezorganizowanej wykonywane są z wykorzystaniem analizatorów PID (detektor fotojonizacyjny) oraz FID (detektor płomieniowo-jonizacyjny), które umożliwiają bezpośredni pomiar stężeń substancji wydobywających się z nieszczelności i ilościowe określenie wycieku. Dzięki możliwości wykorzystania dwóch metod badawczych: wizualizacji wycieków i pomiarów stężeń, zestaw spełnia wymagania wynikające z konkluzji BAT i Dyrektywy IED określonych przez Komisję Europejską, metod monitorowania emisji niezorganizowanej.

Wszystkie elementy zestawu pomiarowego posiadają świadectwa zgodności z wymaganiami ATEX.

ZASTOSOWANIE LDAR

 • realizacja zadań stawianych przez przepisy w zakresie monitoringu emisji niezorganizowanej
 • monitoring szczelności procesowej, przesyłu i magazynowania
 • obniżenie potencjału zagrożenia pożarowego i wybuchowego
 • wskazanie priorytetów przed przystąpieniem do prac remontowych
 • kontrola jakości wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych.

ZALETY WYKORZYSTANIA NASZEGO ZESTAWU:

 •     brak ograniczeń wynikających z niedostępności elementu dla kontrolera,
 •     możliwość wykrywania nieszczelności pod izolacjami,
 •     możliwość wykrywania nieszczelności okresowych,
 •     możliwość precyzyjnego wskazania punktu wycieku w przypadku dużych nieszczelności,
 •     możliwość wykrywanie nieszczelności ze znacznej odległości,
 •     czterokrotnie krótszy czas inspekcji elementów,
 •     cyfrowa rejestracja wyników inspekcji.