Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza

Jako że posiadamy wieloletnie doświadczenie, umiejętności i nowoczesny sprzęt przystosowany do badań, pomiarów i wszelkich innych działań związanych z ochroną środowiska jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksową usługę. Inwentaryzację przyrodniczą wykonujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu, nasz specjalista doradzi i wyjaśni wszelkie formalności.

Definicja

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru jest to działanie obejmujące katalogowanie na terenie planowanej inwestycji zbiorowisk roślinnych (grzybów, roślin) oraz siedlisk przyrodniczych (zwierząt) wraz z opisem zastosowanej metodyki. Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia określa szczegółowo jakie gatunki zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych obejmuje inwentaryzacja.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest kluczowym dokumentem umożliwiającym dalsze działania inwestycyjne lub przyrodnicze na danym terenie. W zależności od rodzaju inwestycji i obszaru, może dotyczyć zarówno elementów przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Warto pamiętać, że w celu zbadania poprawności założeń, konieczne jest dołączenie metodyki inwentaryzacji.

Jaki jest efekt przeprowadzenia inwentaryzacji?

Efektem wykonania inwentaryzacji jest otrzymanie ekspertyzy przyrodniczej, która zawiera wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów oraz prac terenowych wraz z waloryzacją przyrodniczą. Są to często konieczne elementy karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, które są składane wraz z wnioskiem, w celu uzyskania decyzji środowiskowej na realizację danej inwestycji. Dlatego inwentaryzacja jest również ważnym i koniecznym działaniem podczas planowanej inwestycji.

Waloryzacja przyrodnicza

Jest to nic innego, jak katalogowanie badanych obszarów i grup przez nadawanie im różnych kategorii i rang. W szczególności dokument zawiera listę gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz różnych zbiorowisk i siedlisk, które zostały zbadane w analizowanym obszarze. W zależności od wartości przyrodniczej, kategorie i rangi dzieli się ze względu na ich ważność lub cenność. Jeśli chodzi o skalę to kształtuje się ona od terenów o najwyższych walorach do najniższych. Dodatkowym elementem zawierającym się w dokumencie jest charakterystyka populacji danego gatunku podlegającego ochronie prawnej, których lokalizacja została przedstawiona na mapie tematycznej.

Kluczowym elementem waloryzacji, która jest częścią raportu oddziaływania na środowisko jest:

  • ocena wpływu nowego przedsięwzięcia na konkretne elementy środowiska, które są objęte ochroną prawną.
  • zalecenia minimalizujące niekorzystny wpływ danego przedsięwzięcia na te elementy.

Cennik usługi

Cena inwentaryzacji przyrodniczej w dużym mierze zależy od jej zakresu. Zakres jest określany przez właściwy organ, który nadaje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania, na inwestora planującego realizację nowego przedsięwzięcia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę inwentaryzacji jest charakter terenu, na którym ma powstać dana inwestycja. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wszystkich elementów przyrody, również tych niepodlegających ochronie prawnej, związana będzie z wyższym kosztem niż w przypadku podstawowych działań sprawdzających występowanie gatunków chronionych. Również cena usługi może różnić się w przypadku badań na terenach o wyższych walorach przyrodniczych. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczącej inwentaryzacji przyrodniczej, należy kontaktować się z naszym specjalistą drogą telefoniczną lub mailową.

Zapraszamy do współpracy.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2