Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna

Nasze usługi inwentaryzacyjne kierujemy do inwestorów, architektów, jednostek samorządu terytorialnego, deweloperów. Od wielu lat kompleksowo wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne na terenie całego kraju. Również zajmujemy się sporządzaniem odpowiednich wniosków.

Definicja

Inwentaryzacja dendrologiczna jest to projekt zawierający: określenie ilościowe obecnej zieleni (drzew oraz krzewów) wraz z określeniem ich gatunków oraz rozmieszczenia w terenie i zbadaniem parametrów dendrometrycznych (miąższość, przyrost miąższości, wiek drzew i drzewostanów). Inwentaryzacje zieleni wykonuje się w celu szczegółowego określenia ilości oraz rodzajów krzewów i drzew, które znacząco kolidują z nową inwestycją. Dodatkowo inwentaryzacja zieleni jest konieczna w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i w jej obrębie.

Inwentaryzacja zieleni – Podstawa prawna

Inwentaryzacja dendrologiczna jest wymagana jako załącznik formalny do wniosku o wycinkę zgodnie z Ochrona Przyrody

Z jakich elementów składa się projekt

Inwentaryzacja dendrologiczna składa się z trzech elementów:

 • opisowy,
 • tabelaryczny,
 • graficzny.

Część opisowa zawiera:

 1. Informacje określające nazwy drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim znajdujących się na terenie planowanej inwestycji.
 2. Szczegółowe pomiary dendrometryczne:
  1. drzewa – obejmuje pomiar obwodu pni, średnicę korony oraz szacunkowa wysokość drzewa,
  2. krzewy – obejmuje pomiar powierzchni i wysokości.
 3. Określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów – Opinia dendrologa.
 4. Zalecenia i ewentualne uwagi dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów, przesadzenia, wycinki lub zabezpieczenia ich na terenie budowy.

Część tabelaryczna zawiera:
Wszystkie wyniki pomiarów z waloryzacją zieleni na mapie.

Część graficzna zawiera:
Mapę z zaznaczonymi drzewami i krzewami oraz z oznaczeniem numerycznym – zgodnie z zestawieniem opisanym w części tabelarycznej.

Dodatkowe elementy mogące wchodzić w skład inwentaryzacji:

 • oszacowanie wieku drzewa wg metody prof. L. Majdeckiego,
 • tabele zawierającą preliminarz opłat związanych z wycinką drzew i krzewów,
 • dokumentacje fotograficzną,
 • szkic wniosku o wycinkę.
 • listę drzew, które są przeznaczone do usunięcia bez dodatkowych opłat,
 • listę oraz projekt drzew, które kwalifikują się do przesadzenia.

Inwentaryzacja dendrologiczna powinna być wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej, która obejmuje obszar zagospodarowania terenu planowanej inwestycji.

Cennik

Cena związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji dendrologicznej zawsze ustalana jest indywidualne. Na koszt wpływ ma kilka czynników tj: wielkość terenu, rodzaj i zaawansowanie projektu, badania pomiarowe i inne. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Nasz specjalista doradzi i wyjaśni wszelkie formalności.

Zapraszamy do współpracy – działamy na terenie całego kraju.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2