Instalacje ochrony powietrza

Instalacje ochrony powietrza

Dopalacze:

Firma EkoNorm Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem niemieckiej firmy działającej na polskim rynku

PRANTNER GMBH Verfahrenstechnik

oferując:

 • instalacje do oczyszczania powietrza,
 • wymiana węgla aktywnego,
 • systemy kontenerowe,
 • instalacje testowe.

Oczyszczanie powietrza.

Szeroki zakres zastosowań instalacji do oczyszczania powietrza: dla każdego zanieczyszczenia / koncentracji stężeń / prędkości przepływu powietrza.

Firma EkoNorm pomaga w doborze właściwej instalacji oczyszczania powietrza dla danego zastosowania / procesu produkcyjnego. Bezpieczeństwo i niezawodność mają dla nas kluczowe znaczenie.

 

Stosowane są następujące techniki:

 • termiczne i katalityczne techniki,
 • techniki adsorpcyjne,
 • adsorpcja chemiczna z płuczką gazową.

 

 

Rys. Usunięcie  niepożądanych substancji w wodzie metodą prawa Henry’ego.

 

Ukończone realizacje oraz referencje w następujących branżach, dziedzinach i zastosowaniach:

przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny i przy produkcji półprzewodników, przemysł solarny, recykling, przemysł drukarski i powlekanie, produkcja farb i lakierów, przetwórstwo tworzyw sztucznych, poprawy jakości środowiska, eliminacja odorów, biogaz, oczyszczanie gazu składowiskowego itp.

 

Wymiana węgla aktywnego

Wymiana zużytego węgla aktywnego we właściwym czasie.

 • odpowiedni węgiel aktywny dla każdego zanieczyszczenia w powietrzu lub w wodzie,
 • szeroki wybór węgli aktywnych, także specjalnie impregnowane,
 • szybka dostępność,
 • pełny serwis: konsultacje, inżynieria, dostawa, regeneracja, utylizacja,
 • serwis filtrów.

 

Systemy kontenerowe:

Dostarczamy instalacje oczyszczania powietrza i wody w specjalnie zaprojektowanych kontenerach, które są już gotowe do użytku.

 

 

Korzyści z rozwiązania:

 • minimalny czas montażu i uruchomienia,
 • maksymalna ochrona wód,
 • elastyczne ustawienie systemu bezpośrednio w miejscu produkcji,
 • minimalna powierzchnia instalacji,
 • minimalny wpływ na procedury operacyjne i produkcję.

 

Wynajem systemu / Instalacje pilotażowe

Małe, kompaktowe systemy katalitycznego i regeneracyjnego utleniania, płuczki gazu lub filtracja na bazie węgla aktywnego mogą być używane w następujących celach:

 • tymczasowa kontynuacja produkcji,
 • unikanie przestojów produkcyjnych,
 • wybór optymalnej techniki,
 • weryfikacja analizy wykonalności.

 

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2