Dofinansowanie ze środków UE

Dofinansowanie ze środków UE

———————————————————————————————————-

 

Regionalny  Program  Operacyjny Województwa  Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.

   Wartość projektu: 241 650,96 PLN

   Wartość dofinansowania: 79 733,04 PLN

 

Projekt   współfinansowany   przez   Unię   Europejską   z   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu. Dzięki nabyciu laserowego miernika wielkości cząstek i impaktora kaskadowego, możliwe było ulepszenie usługi pomiaru stężenia pyłu PM10, oraz wprowadzenie trzech nowych: poboru próby pyłu zawieszonego, pomiaru stężenia i emisji pyłu PM2.5 i  analizy granulometrycznej pyłu. W efekcie możliwe stało się oferowanie klientom spójnego pakietu usług umożliwiających rejestrację i ułatwiających ocenę zagrożenia środowiska powodowanego przez emisję pyłu zawieszonego, a co za tym idzie dostarczenie danych niezbędnych dla dostosowania technologii do wymogów ochrony środowiska.

 

 

Mamy przyjemność przedstawić państwu kolejny Nasz sukces odnośnie pozyskania środków z Unii Europejskiej na Nasz nowy projekt „LDAR”.

 

upublicznieniezakupow

 

 

 

————————————————————————————————

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności EkoNorm Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu innowacyjnego mobilnego zestawu badawczego do kontroli szczelności instalacji, rurociągów gazowych i pomiarów emisji niezorganizowanej.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.

ue_1

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej
technologii detekcji nieszczelności w instalacjach służących do
produkcji, przesyłu i magazynowania substancji, w skład których wchodzą
związki organiczne.Więcej informacji znajdziesz tutaj:
http://www.ekonorm.pl/ldar
tablica_informacyjna_mini
ogloszenie_mini

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2