Aktualności

Aktualności

W tym roku EkoNorm został przedstawicielem czeskiej firmy ENTECO Bochemia, która dostarcza kompletną technologię termofilnego aerobowego oczyszczania biodegradowalnych odpadów organicznych.

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L152/23) opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r.

23.05.2016

W dniu 20 maja br. w Sali Kolumnowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się dwugodzinne szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska pn.: „Monitorowanie emisji niezorganizowanej substancji do powietrza jako nowe narzędzie prawne w ochronie środowiska”.

Zobacz czym się zajmujemy

m2