Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie uległ adres naszego oddziału w Rzeszowie. Aktualne dane to:

EkoNorm Oddział Regionalny w Rzeszowie
ul. Handlowa 2, 35-103 Rzeszów

Uprzejmie prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres oddziału. Zapraszamy również do odwiedzania naszego nowego biura.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 roku zmianie uległ adres naszego oddziału we Wrocławiu. Aktualne dane to:

EkoNorm Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Kwidzyńska 3, 51-416 Wrocław

Dotychczasowy numer telefonu oraz adres e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres oddziału. Zapraszamy również do odwiedzania naszego nowego biura.

Informujemy, iż z dniem 2017-06-02 uległ rozszerzeniu zakres akredytacji Laboratorium EkoNorm m.in. o pobory: –  próbek do oznaczania zawartości formaldehydu zgodnie z US EPA M-316 (metoda referencyjna monitorowania emisji do powietrza z suszarni oraz łącznych emisji z suszarni i prasy w przemyśle produkcji płyt drewnopochodnych wg BATC) – oraz próbek do oznaczania stężenia masowego PCDD/PCDF […]

Zobacz czym się zajmujemy

m2