Biofiltry Störk

Biofiltry Störk

EkoNorm jest przedstawicielem handlowym firmy Störk.

 

Oferta:

 


O Störk

Störk Umwelttechnik GmbH zajmuje się projektowaniem, produkcją i budową instalacji do usuwania odorów. Siedziba firmy znajduje się w Niemczech.


Zasada działania biofiltrów

Biofiltry belflor® usuwają odory z powietrza odlotowego w naturalny i ekologiczny sposób, który polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do usuwania substancji rozpuszczalnych w wodzie. W procesie nie powstają odpady. W odróżnieniu od procesów termicznych biofiltry belflor® nie wymagają nakładu energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. Zanieczyszczenia są utleniane za pomocą tlenu zawartego w powietrzu, zatem proces nie powoduje emisji wtórnych szkodliwych dla klimatu.

Zasada działania

Zanieczyszczone powietrze odlotowe jest nawiewane do biofiltra wypełnionego materiałem filtracyjnym, w którym żyją mikroorganizmy. Odory są absorbowane na powierzchni materiału filtracyjnego i usuwane przez mikroorganizmy. Skuteczność biofiltra jest uzależniona od rodzaju mikororganizmów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i zaplecze techniczne, pozwalające instalować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i spełniające różnorodne wymogi. Störk jest również twórcą innowacyjnych rozwiązań stosowanych obecnie w instalowanych urządzeniach. Rozwiązania te są chronione patentami na terenie całej Europy.

Należą do nich:

  • Biofiltry belflor®
  • Urządzenia do filtracji gazu
  • Urządzenia do oczyszczania powietrza
  • Filtry hałasu.

 

Instalacje oczyszczania powietrza powstają w wielu miejscach na całym świecie:
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj, Portugalia, Turcja, Grecja, Norwegia, Iran, Malezja, Szwecja, Finlandia, Martynika, Polska, Rumunia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Luksemburg, Chorwacja, Bułgaria.

 

Zalety

Wykorzystanie mikroorganizmów w biofiltrach belflor® pozwala na usuwanie odorów bez powstawania odpadów i bez konieczności stosowania związków chemicznych, co znacznie obniża koszty działania instalacji. Dzięki kompaktowej budowie urządzeń możliwa jest szybka rozbudowa i dostosowanie do wymaganych parametrów. Niewielkie urządzenia są gotowe do użytku po dostarczeniu i krótkiej instalacji, większe są budowane na miejscu.


 

OFERTA

 

Rodzaje biofiltrów:

  • Biofiltry powierzchniowe (Modular biofilter plants)

Stosowane do oczyszczania dużych ilości powietrza (od 5.000 m³/h do 500.000 m³/h). Instalacja składa się z: wentylatora, skrubera, biofiltra oraz systemu kontroli i regulacji. Dzięki dużej wszechstronności systemu, urządzenia mogą być instalowane w różnych konfiguracjach, zależnie od odstępności miejsca. Biofiltry stosowane do usuwania lotnych związków organicznych i odorów spełniają wymogi norm 31.BimSchV, TA Luft, GIRL

  • Biofiltry kontenerowe

Biofiltry kontenerowe to kompaktowe urządzenia do oczyszczania powietrza w ilości do 10.000 m³/h. Wszystkie komponenty; wiatraki, nawilżacze i system kontroli są umieszczone wewnątrz kontenera, co zabezpiecza je przed działaniem czynników atmosferycznych i równocześnie pozwala ograniczyć emitowany hałas.

  • Biofiltry wielostopniowe

Stosowane do usuwania zanieczyszczeń powietrza występujących w dużych stężeniach. Dzięki zastosowaniu tej technologii nawet duże stężenia zanieczyszczeń są usuwane w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Zastosowanie: instalacje oczyszczania wody, zbiorniki wody odpadowej, instalacje biogazu, przepompownie.

  • Instalacje testowe

Uruchomienie instalacji testowej jest niezwykle przydatne przy określaniu rozmiaru biofiltra. Umożliwia sprawdzenie różnych parametrów procesu, co daje gwarancję doboru właściwego urządzenia.


Wypełnienie biofiltrów

 

 

Wypełnienie biofiltra stanowi środowisko życia dla bakterii odpowiedzialnych za rozkładanie zanieczyszczeń. Optymalne warunki do usuwania odorów są osiągane przy zastosowaniu wysokiej jakości materiału filtracyjnego o dużej zdolności rozkładu zanieczyszczeń. Złoże stanowi źródło pokarmu dla bakterii, zatem wymaga odpowiedniego przygotowania i utrzymania. Złoże filtracyjne powstaje z wysokiej jakości naturalnych surowców poddawanych specjalnej obróbce, co gwarantuje długie i skuteczne działanie.

Dobór materiału o odpowiedniej strukturze zapewnia występowanie niewielkich spadków ciśnienia co obniża koszty działania. Złoże filtracyjne belflor® to gwarancja jakości, dostawa w uzgodnionym czasie oraz szybkie i profesjonalne ułożenie. Na życzenie dostępne są również indywidualne mieszanki. Przy wymianie złoża Störk proponuje również zagospodarowanie usuniętego materiału.


Inne usługi

 

  • Serwis / konserwacja

Störk proponuje kontrakty na regularny serwis zainstalowanych urządzeń lub jednorazowe inspekcje w celu określenia kondycji biofiltra. Störk dysponuje nowoczesnym sprzętem używanym do wymiany materiału filtracyjnego. Wymiana materiału jest przeprowadzana w krótkim czasie, a zużyty materiał może być zagospodarowany przez Störk.

  • Remonty biofiltrów

Störk oferuje usługę remontu istniejących biofiltrów. Wiele biofiltrów zostało zbudowanych z materiałów, które okazały się mało wytrzymałe na korozję spowodowaną przepływem powietrza, przez co po pewnym okresie użytkowania konieczne jest przeprowadzenie remontu. Prace prowadzone przez specjalistów Störk, przy wykorzystaniu materiały o wysokiej odporności na działanie zanieczyszczeń gwarantują przywrócenia wszystkich funkcji biofiltra i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.


Parametry do oferty

 

Informacje o prowadzonym procesie / instalacji, min: parametry procesu, parametry zanieczyszczonego powietrza

Störk / EkoNorm proponuje doradztwo przy doborze odpowiedniego urządzenia.

Wizyta w celu oszacowania potrzeb.


 

 

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2