Analiza akustyczna – Monitoring hałasu

Analiza akustyczna – Monitoring hałasu

W dobie rozwoju cywilizacyjnego i coraz szybszego życia otacza nas wiele dźwięków, czy to na ulicy, w domu czy w pracy, które nie zawsze są przyjemne dla ucha. Zgodnie z przepisami prawnymi, hałas uznawany jest jako jedno z zanieczyszczeń, a jego dopuszczalne poziomy są ściśle określone. Nowoczesny sprzęt oraz grupa wykwalifikowanych pracowników tworzących pracownię akustyki EkoNorm, świadczy usługi z dziedziny pomiarów emisji hałasu i czynników szkodliwych na terenie całego kraju. W szczególności jest to wszelkiego rodzaju analiza akustyczna obejmująca monitoring hałasu komunikacyjnego, lotniczego, samochodowego, a także pomiar natężenia dźwięku w środowisku pracy, pomiar hałasu w mieszkaniu oraz analiza huku powstałego na skutek pracy maszyn i urządzeń.

Nasze laboratorium pracowni akustycznej posiada akredytację i wykonuje:

 • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. – Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291).
 • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999+Ap1 2002.
 • pomiary hałasu w mieszkaniu, w pomieszczeniach, zamieszkaniach zbiorowych i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02. Badanie obejmuje pomiar poziomu hałasu urządzeń, sprzętów i dźwięków w mieszkaniu i z zewnątrz.
 • pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiar mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999 oraz PN-EN ISO 3744:1999.
 • pomiary natężenia ruchu pojazdów wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów (nie akredytowany).
 • pomiary hałasu na stanowisku pracy według normy PN-N-01307:1994 zawiera pomiary akustyczne i badanie środowiska pracy, czynników fizycznych i szkodliwych.

Zakres pracowni akustyki laboratorium EkoNorm Sp. z o.o.:

  • Pomiar hałasu przemysłowego w środowisku pracy wykonujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. Pomiary emisji hałasu do środowiska głównie dotyczą maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach przemysłowych, a także pojazdów poruszających się na terenie zakładu. Celem naszych działań jest monitoring hałasu, pomiar i analiza akustyczna, w celu sprawdzenia wysokości emitowanego hałasu.
   Analiza akustycznapomiar decybeli
  • Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. Głównym źródłem niekorzystnych dźwięków w środowisku drogowym są linie kolejowe, tramwajowe, lotniska, porty oraz wszelkiego rodzaju drogi. Badania i pomiary hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe, pozwalają nam ocenić klimat akustyczny występujący na danym terenie lub regionie.
   Pomiar czynników szkodliwych - monitoring hałasuPomiar hałasu komunikacyjnego przy drodze
  • Pomiar hałasu w mieszkaniu wykonujemy zgodnie z normami PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02 i dzielimy je na zewnętrzne (znajdujące się poza budynkiem) oraz wewnętrzne (znajdujące się w budynku). Analiza akustyczna pozwala zbadać źródło hałasu w mieszkaniu, którego przyczyną najczęściej są urządzenia technologiczne (windy, wentylację, sprzęt AGD) oraz generowane dźwięki przez sąsiadów lub współlokatorów mieszkania (głośna muzyka, sprzęty, remonty).

Pomiar mocy akustycznej urządzenia

 • Analiza natężenia dźwięku maszyn i urządzeń oraz pomiary hałasu na stanowisku pracy wykonujemy zgodnie z normami PN-EN ISO 3746:1999 oraz PN-EN ISO 3744:1999. Pomiar mocy akustycznej maszyn badany i analizowany jest na podstawie wyników ciśnienia akustycznego otrzymanego z powierzchni odbijającej dźwięk. Monitoring hałasu najczęściej odbywa się bezpośrednio w strefie (blisko źródła) oraz w dalszej części, gdzie występuje pole pogłosowe. Moc akustyczna jest ściśle określona w powyższych normach.
 • Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych w środowisku – wszystkich rodzajów. Pomiary emisji hałasu i analiza akustyczna wykonywana jest zgodnie z normą PN ISO 10847:2002 i polega na zbadaniu skuteczności tłumienia dźwięku przez ekrany.
 • Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z normą PN EN ISO 9612:2011.

Projekty akustyczne:

  • posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem służącym do generowania map akustycznych środowiska – SoundPlan, pozwala w wygodny i precyzyjny sposób monitorować hałas. Wygenerowana mapa SoundPlan
  • modelowanie i prognozowanie propagacji hałasu z obiektów na etapie budowy, modernizacji, funkcjonowania oraz likwidacji.
  • wizualizacja graficzna rozkładu zasięgu izolinii hałasu od obiektów przemysłowych oraz komunikacyjnych.
   wizualizacja graficzna - izolacja hałasu
  • projekty zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych ze wskazaniem odpowiednich parametrów (lokalizacja, wysokość, długość, pochłanialność, izolacyjność akustyczna);
  • koncepcje ograniczenia hałasu procesów przemysłowych lub całych linii technologicznych.
   koncepcja ograniczenia hałasu w procesach przemysłowych
  • pomiary natężenia ruchu pojazdów wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów (pomiary nieakredytowane).
  • aspekty hałasowe w postaci analiz akustycznych uciążliwości natężenia dźwięku dot. raportów oddziaływań na środowisko, przeglądów ekologicznych, wniosków do pozwoleń zintegrowanych, itp.
  • pomiar mocy akustycznej oraz analizy przewidywań wpływu ustaleń planów zagospodarowania na stan klimatu akustycznego na terenach chronionych.
  • pomiary i monitoring hałasu, analiza akustyczna. Główna siedziba w Katowicach, oddziały: Piotrków Trybunalski, Wrocław, Poznań, Rzeszów.

Pamiętajmy, że komfort akustyczny w mieszkaniu i pracy jest ważnym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz relacje ludzi.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2