AKTUALNOŚCI

Aktualności

ZMIANA ADRESU NASZEGO ODDZIAŁU W RZESZOWIE

Szanowni Państwo, Informujemy, że zmianie uległ adres naszego oddziału w Rzeszowie. Aktualne dane to:
EkoNorm Oddział Regionalny w Rzeszowie
ul. Handlowa 2, 35-103 Rzeszów

ROZSZERZENIE ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM EKONORM O POBORY PRÓB FOMALDEHYDU ORAZ DIOKSYN I FURANÓW

Informujemy, iż z dniem 2017-06-02 uległ rozszerzeniu zakres akredytacji Laboratorium EkoNorm m.in. o pobory: – próbek do oznaczania